“Prendre´s la vida amb filosofia”

Què en deu entendre el senyor Keuner…? Doncs bé, hem vist que aquest senyor tan pintoresc parla i pensa d´una manera un poc, per no dir bastant, complexa. Les seues respostes i comentaris tan especials, perfectes per a un cervell despert i no tant per qui només vol una lectura lleugera, van sempre més enllà. Amb això vull dir que tenint en compte la mentalitat del senyor Keuner, per a ell “prendre´s la vida amb filosofia” és actuar sempre amb el pensament, amb l´enginy, anul·lar l´impuls deixant pas a la reflexió.


Elena M. - 22A

“Prendre´s la vida amb filosofia”

Per al senyor Keuner, "prendre's la vida amb filosofia" és actuar utilitzant el pensament, és a dir, reflexionar i analitzar les possibles solucions a situacions en les quals ens trobem per a poder escollir la manera més correcta d'actuar, d'igual manera que ho fa ell, que, com hem pogut comprovar al llibre, sempre reflexiona i analitza la situació per a trobar la millor solució al problema que se li presenta.


Eric G. - 22T“Prendre´s la vida amb filosofia”

El senyor K. utilitza uns raonaments propis davant diversos problemes. “Prendre´s la vida amb filosofia” és donar un bon ús al pensament, amb calma i paciència. Aquest escriptor dóna unes respostes que, si no saps llegir entre línies, pot ser que no t'adones del vertader significat que envolten eixes paraules. Contrari al pensament del seu temps, amb tanta superficialitat, ell ens mostra un paisatge on pots parar-te per a recapacitar. Potser, de cada deu persones, dos tinguen la visió de tot allò que ens envolta d’una manera més especial, més humana. El senyor K. es pararà a pensar abans d’actuar.


Zara E. 22-A