PARAL·LELISMES ENTRE JOAN FUSTER I BERTOLT BRECHTEls dos són autors bastant pareguts ja que fan hipòtesis i trauen conclusions dels assumptes més rebuscats i a més ho fan d'una manera molt elaborada. Cadascú parla de les seues vivències, però jo diria que Fuster s'encamina més cap als sentiments de l'ésser humà en el seu conjunt, mentre que Brecht es centra més en si mateix. De Fuster destaca el seu mode d'allargar-se a partir de la cosa més insignificant, a més del toc d'humor àcid que dóna als seus escrits. Per contra, Brecht és molt més concís (exceptuant-ne alguns casos) i tracta temes més seriosos.

José Ángel P. - 22A