Keuner.png

TREBALL COL·LECTIU DE RECERCA, CRÍTICA I CREACIÓ de 2n de Batxillerat
IES Joanot Martorell de València; Dept. de Valencià
Maig de 2007


Brecht-GROSZ-01.jpg


Presentació:


Per a abordar la lectura de Bertolt Brecht Històries del senyor Keuner realitzarem diverses activitats que es presenten a les propostes didàctiques del llibre publicat per Edicions 3 i 4 (1993) i realitzades per Anacleto Ferrer i Marc Granell. La vostra participació haurà de respondre lliurement en aquest wiki una de les qüestions de recerca o crítica que s'hi plantegen i, finalment, completareu amb un únic aforisme, o anècdota o paràbola, a l'estil brechtià, la vostra participació. Per tant, us sol·licitem dues col·laboracions diferents. Recordeu que l'accés està obert a tots. Només haureu de deixar constància dels vostres escrits tot signant-los amb el nom i el grup. Respecteu els textos publicats pels companys.


Instruccions:


Per tal d'escriure en una pàgina del wiki, pitgeu dalt a l'esquerra on diu "Edit this page" i ja podreu redactar o apegar el vostre escrit. Per a finalitzar i tancar la pàgina, pitgeu dalt a la dreta on diu "Save".

És recomanable que escrigueu en word prèviament la vostra aportació i que després copieu i apegueu el text a la pàgina escaient d'aquest wiki, sempre davall de l'escrit que un altre company o companya haja publicat prèviament. Deixeu el vostre nom i la inicial només del vostre cognom seguit del grup a què pertanyeu.

Propostes de treball:

  1. Què hi ha a la xarxa sobre Bertolt Brecht i el senyor Keuner.
  2. Biografia de Bertolt Brecht.
  3. Situació d'Alemanya en el període d'entreguerres.
  4. Què és l'expressionisme literari, plàstic i cinematogràfic?
  5. Com influí el marxisme en els intel·lectuals entre els anys vint i els quaranta?
  6. Els intel·lectuals en la República de Weimar i en el nazisme en el món del teatre, les arts plàstiques, la música, el cinema, la política i la filosofia.
  7. Definicions dels termes: aforisme, anècdota i paràbola. Classifica els textos del senyor Keuner en cada gènere anomenat.
  8. Escriu un aforisme, una anècdota o una paràbola a la manera brechtiana.
  9. Què deu entendre el senyor Keuner per l'expressió "prendre's la vida amb filosofia"?
  10. Quina actitud creus tu que hauria adoptat el senyor Keuner davant els diferents problemes de la societat actual: crisi ecològica, canvi climàtic, caiguda dels règims socialistes als anys 80, la xenofòbia, la sida, les immigracions massives, etc.?
  11. Redacta dos comentaris a dues històries del llibre que t'hagen interessat més de manera que en faces la valoració seguint les pautes estudiades del comentari de textos.
  12. Estableix paral·lelismes estilístics entre els textos breus del Diccionari per a ociosos i algunes de les Històries del senyor Keuner.
  13. Full d'annexos: s'hi poden introduir informacions biobliogràfiques d'autors, artistes i polítics que van marcar el període històric d'Alemanya des de la Gran Guerra (1914) fins a la fi de la II Guerra mundial (1945). També hi caben reflexions motivades pel llibre o breus treballs que no es plantegen en les activitats.