Autors, escriptors, artistes plàstics i cinematogràfics, músics, polítics i intel·lectuals que marcaren la història alemanya entre 1914 i 1945.Reflexions sobre la moral:


La moral és un conjunt de valors i normes d’un individu que l’orienten per distingir el bé i el mal o entre el que és just o l’injust. Aleshores, ¿per què generalment es tria el mal?, ¿serà la societat la que ens influeix en triar l’opció equivocada?
Sempre que ens guiem per la passió o els vicis, la moralitat deixa d’ existir als nostres sentiments naturals. Açò es deu al fet que a l’actualitat la nostra societat està plagada de vicis i passions incontrolades que la majoria de vegades ens porten pel mal camí. ¿Però, què seria de nosaltres sense els vicis i les passions? Tal volta tindríem una vida molt més avorrida, encara que no hem d’oblidar els nostres avantpassats de la prehistòria, que vivien feliços sense tants vicis ni tantes passions.
Desgraciadament avui en dia per a molts la diversió és l’acompanyant del mal camí.

Beatriu M. L. - 22C